Τα προϊόντα της επιχείρησης ελέγχονται προσεκτικά και συσκευάζονται με φάκελο με φυσαλίδες.  Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων ή σε περίπτωση παράδοσης λάθος προϊόντων, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικώς (εάν είναι δυνατόν στείλτε φωτογραφίες) και επιστρέψετε τα ελαττωματικά/λάθος προϊόντα στην επιχείρηση χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μετά την παραλαβή τους.

Η επιχείρηση θα επιχειρήσει, κατόπιν δικού σας σχετικού αιτήματος, να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά ή λάθος προϊόντα με έτερα ομοειδή και να τα αποστείλει σε εσάς, εφόσον τα προϊόντα είναι ακόμη διαθέσιμα, το συντομότερο δυνατόν.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος , θα σας επιστραφεί στο ακέραιο το χρηματικό ποσό που έχετε καταβάλει, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων επιστροφής των προϊόντων.

Στην περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί σε εσάς ακέραιο από τον υπάλληλο της courier, η επιχείρηση δεν υποχρεούται να προβεί σε αποζημίωση.