Συμβουλές

Έχει αργήσει να μιλήσει, θα το ξεπεράσει;

Ναι, υπάρχουν παιδιά που παρόλο που άργησαν να μιλήσουν, κατάφεραν να το “ξεπεράσουν” από μόνα τους μέχρι την έναρξη του σχολείου (Δημοτικό).

Το ποσοστό, σύμφωνα με τις έρευνες, είναι περίπου 70-80%.

Σχετικά μεγάλο θα σκεφτείς!

👉 Αρχικά, το υπόλοιπο 20-30% των παιδιών (δεν το λες και μικρό ποσοστό), θα αντιμετωπίσει προβλήματα στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας, καθώς και στην ανάγνωση και στην γραφή. Κάποιες φορές, θα διαγνωστεί με κάποια γλωσσική διαταραχή.

👉 Δεύτερον, ακόμη και το ποσοστό των παιδιών που φαίνεται να το ξεπερνά, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίσει ήπιες δυσκολίες στην κατάκτηση της γλώσσας (λεξιλόγιο, γραμματική), στην ανάγνωση και στην γραφή, στην περιγραφική και αφηγηματική δεξιότητα καθώς και στις εκτελεστικές λειτουργίες (π.χ. προγραμματισμός, έλεγχος, οργάνωση κλπ).

Σε όποιο ποσοστό κι αν ανήκει το δικό σου παιδί, αν ανησυχείς, δράσε έγκαιρα. Αν και υπάρχουν παράγοντες που προμηνύουν ότι ένα παιδί θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην γλώσσα (ελάχιστο βάβισμα ως μωρό, μειωμένη χρήση χειρονομιών για να επικοινωνήσει, ιστορικό με πολλές ωτίτιδες, δυσκολία στο παιχνίδι με τα συνομήλικα, δυσκολία στην μίμηση λέξεων, κληρονομικότητα γλωσσικών διαταραχών κλπ.), δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι ποιόν δρόμο θα ακολουθήσει εκ των προτέρων.

Η πρώιμη παρέμβαση, εάν αυτή κριθεί απαραίτητη, είναι κάτι που δεν θα μετανιώσεις ποτέ!